Zgjidhja e Pajisjeve Elektroshtëpiake dhe Mobiljeve për Shtëpinë

Kredia “Final”

 • Kredi e cila përdoret për blerjen e pajisjeve elektroshtëpiake në rrjete të ndryshme dyqanesh.
 • Gjithashtu mund të blihen edhe mobilje ose pajisje të tjera për shtëpinë.
 • Klienti zgjedh vetë dyqanin dhe mallin që dëshiron të blejë.
 • Kredia “Final” disbursohet direkt në llogarinë e shitësit të mallit.
 • Pagesa e kredisë bëhet me këste mujore në një degë Banke që e zgjedh klienti.
 • Norma e interesit duke filluar 20% në vit.
 • Shuma maksimale e kësaj kredie është e pakufizuar.
 • Afati maksimal i kësaj kredie është 60 muaj.
 • Komisioni duke filluar nga 5%.
 • Historiku i pagesës së kredive të mëparshme me Final ose cdo bankë apo institucion tjetër financiar është pjesë shumë e rëndësishme e vendimmarrjes për kredinë e re që ju aplikoni. Në shumicën e rasteve, historiku i keq i pagesës, është një arsye për refuzimin e aplikimit tuaj. Megjithatë, nëse ju provoni se ka pasur nje arsye objektive që ju ka cuar në mospagimin e rregullt të këtyre kredive dhe se qëllimi juaj është të përmirsoni historikun e pagesës së kredive, ateherë kredia juaj mund të miratohet.

 • Final për produkte të ndryshme ofron skema financimi dhe kushte të cilat u përshtaten më së miri nevojave tuaja. Në shumicën e rasteve ju do të parapaguani një shumë të vogël në formë komisioni të produktit. Pasi të keni bërë aplikimin ju do të kontaktoheni me telefon nga një punonjës i Departamentit te Riskut i cili do ju bëjë disa pyetje lidhur me të dhënat që ju keni deklaruar dhe situatën tuaj financiare. Nëse gjykohet e arsyeshme aplikimi juaj do të miratohet. Pasi të kontaktoheni do të shkoni pranë zyrave të Final ku Specialisti i Kredisë do ju japë kopjen e kontratës dhe planin e shlyerjes ku janë përcaktuar të gjitha këstet që ju do të paguani cdo muaj deri në shlyerjen e kredisë. Me firmosjen dhe dorëzimin në rregull të të gjithë dokumentave të nevojshme Final do t’ju autorizojë të tërhiqni shumën e kredisë pranë bankave ku Final ka llogaritë e saj.

 • Në mënyrë që kjo kredi e vogël dhe afatshkurtër tju sjellë përfitimet maksimale, ju duhet ta paguani atë në kohë, duke ruajtur kështu marrëdhënie të mira me Final për cdo nevojë në të ardhmen, por edhe me cdo financues tjetër që ju mund të zgjidhni në të ardhmen.

How Much You Need

$1000 $40000
1 Months 12 Months

Pay Monthly $

Term of Use Months

Total Pay Back $

Apply For Loan