Kredia “Flash” – E rrufeshme

Ofrojmë një zgjidhje të shpejtë dhe të lehtë për nevojat tuaja urgjente të paparashikuara me Kredinë e Parë të Final.

 • Kredi që i ofrohet klientëve që vijnë për herë të parë në Final.
 • Përdoret për nevoja urgjente të paparashikuara (pagesa faturash, riparime etj).
 • Për të aplikuar për këtë kredi, duhet të kontaktoni specialistin e kredisë në zyrat tona qendrore.
 • Disbursimi i kredisë dhe pagesa mund të bëhen në llogaritë e Final në banka të ndryshme.
 • Norma e interesit duke filluar nga 30% në vit.
 • Shuma maksimale e kësaj kredie është e pakufizuar.
 • Afati maksimal i kësaj kredie është 60 muaj.
 • Komisioni duke filluar nga 10%.
 • Historiku i pagesës së kredive të mëparshme me Final ose cdo bankë apo institucion tjetër financiar është pjesë shumë e rëndësishme e vendimmarrjes për kredinë e re që ju aplikoni. Në shumicën e rasteve, historiku i keq i pagesës, është një arsye për refuzimin e aplikimit tuaj. Megjithatë, nëse ju provoni se ka pasur nje arsye objektive që ju ka cuar në mospagimin e rregullt të këtyre kredive dhe se qëllimi juaj është të përmirsoni historikun e pagesës së kredive, ateherë kredia juaj mund të miratohet.

 • Final për produkte të ndryshme ofron skema financimi dhe kushte të cilat u përshtaten më së miri nevojave tuaja. Në shumicën e rasteve ju do të parapaguani një shumë të vogël në formë komisioni të produktit. Pasi të keni bërë aplikimin ju do të kontaktoheni me telefon nga një punonjës i Departamentit te Riskut i cili do ju bëjë disa pyetje lidhur me të dhënat që ju keni deklaruar dhe situatën tuaj financiare. Nëse gjykohet e arsyeshme aplikimi juaj do të miratohet. Pasi të kontaktoheni do të shkoni pranë zyrave të Final ku Specialisti i Kredisë do ju japë kopjen e kontratës dhe planin e shlyerjes ku janë përcaktuar të gjitha këstet që ju do të paguani cdo muaj deri në shlyerjen e kredisë. Me firmosjen dhe dorëzimin në rregull të të gjithë dokumentave të nevojshme Final do t’ju autorizojë të tërhiqni shumën e kredisë pranë bankave ku Final ka llogaritë e saj.

 • Në mënyrë që kjo kredi e vogël dhe afatshkurtër tju sjellë përfitimet maksimale, ju duhet ta paguani atë në kohë, duke ruajtur kështu marrëdhënie të mira me Final për cdo nevojë në të ardhmen, por edhe me cdo financues tjetër që ju mund të zgjidhni në të ardhmen.

Aplikoni Tani

Lek 1000 Lek 40000
1 Months 12 Months

Pagesa Mujore Lek

Kohëzgjatja Months

Pagesa Totale Lek

Apply For Loan