200,000 – 600,000 ALL

Konsum Maks

Kredi konsumatore qe mund te perdoret per nevoja te konsiderueshme si mobilim, blerje elektroshtepiakesh ose çdo nevoje tjeter te nje indvidi me burim te ardhurash nga paga.

Llogarisni Kredinë

Lek 200001 Lek 600000
12 Muaj 36 Muaj

Kësti mujor Lek

Kohëzgjatja Muaj

Pagesa Totale Lek

Apply For Loan