10,000 – 50,000 ALL

Konsum Fiks

Kredi konsumatore qe mund te perdoret per nevoja te shpejta, si blerjen e te mirave materiale ose çdo nevoje tjeter financiare te nje individi me burim te ardhurash nga paga.

Llogarisni Kredinë

Lek 10000 Lek 50000
1 Muaj 2 Muaj

Kësti mujor Lek

Kohëzgjatja Muaj

Pagesa Totale Lek

Apply For Loan