50,000 – 200,000 ALL

Konsum Fast

Kredi konsumatore qe mund te perdoret per mobilim, blerje pajisjesh, ose çdo nevoje tjeter financiare te nje individi me burim te ardhurash nga paga.

Llogarisni Kredinë

Lek 100000 Lek 200000
4 Muaj 24 Muaj

Kësti mujor Lek

Kohëzgjatja Muaj

Pagesa Totale Lek

Apply For Loan