600,000 – 2,000,000 ALL

Biznes Ultra

Kredi biznesi qe mund te perdoret per nevoja me madhore te nje biznesi si blerje pajisjesh apo ambjentesh per nje person fizk ose juridik me burim te ardhurash nga biznesi.

Llogarisni Kredinë

Lek 600001 Lek 2000000
6 Muaj 60 Muaj

Kësti mujor Lek

Kohëzgjatja Muaj

Pagesa Totale Lek

Apply For Loan