200,000 – 600,000 ALL

Biznes Ekspres

Kredi biznesi qe mund te perdoret per nevoja te nje biznesi si blerje pajisjesh ose zgjerim aktiviteti per nje person fizik ose juridik me burim te ardhurash nga biznesi.

Llogarisni Kredinë

Lek 200001 Lek 600000
6 Muaj 36 Muaj

Kësti mujor Lek

Kohëzgjatja Muaj

Pagesa Totale Lek

Apply For Loan