10,000 – 200,000 ALL

Biznes Direkt

Kredi biznesi qe mund te perdoret per nevoja te shpejta ne nje biznes si kapital qarkullues ose nevoja personale te nje individi me burim te ardhurash nga biznesi.

Llogarisni Kredinë

Lek 10000 Lek 200000
6 Muaj 24 Muaj

Kësti mujor Lek

Kohëzgjatja Muaj

Pagesa Totale Lek

Apply For Loan