slider_page_lista_cmimeve

 Normat e Interesit:

  1. Kuota e aplikimit per produktet e kredidhenies – 2%
  2. Shifra maksimale e financimit – 100.000 ALL (leke)
  3. Afati maksimal i maturimit – 6 muaj
  4. Komisione te tjera – Nuk ka asnje komision tjeter (duhet theksuar).