Products#Kredia_Payday

Kredia “Payday”

  • Kredi per nevoja urgjente.
  • Afati nga 15 dite deri ne 30 dite.

Kjo kredi duhet paguar plotesisht (kryegje +interes) ne diten me te afert te marrjes se rroges.