Products#Kredia_Drit

Kredia “Drit” – Me shpejt se drita

  • Kredi qe i ofrohet klienteve qe vijne per here te pare ne Final.
  • Perdoret per nevoja urgjente te paparashikuara (pagesa faturash, riparime etj).
  • Per te aplikuar per kete kredi, duhet te kontaktoni specialistin e kredise qe mbulon zonen tuaj.
  • Disbursimi i kredise dhe pagesa mund te behen behen direkt ne shtepine tuaj.