Products#Kredia_Relax

Kredia “Relax”

  • Kredia Relax eshte kredi e para-aprovuar ne cash ose leasing.
  • Ofrohet vetem per klientet ekzistues, te cilet kane histori te mire ripagimi te kredive te meparshme.
  • Miratimi paraprak behet nga risku ne baze te kritereve te vendosura.
  • Klientet njoftohen me ane te sms-ve automatike lidhur me kete kredi.

         Quhet Relax, pasi ajo ju vjen si nje oferte dhe jo si rezultat i aplikimit.