Products#Kredia_Final

Kredia “Final”

  • Kredi e cila perdoret per blerjen e pajisjeve elektroshtepiake ne rrejetin e dyqaneve Neptun.
  • Gjithashtu mund te blihen edhe mobilje ose pajisje te tjera per shtepine.
  • Klienti zgjedh vete dyqanin dhe mallin qe deshiron te bleje.
  • Kredia “Final” disbursohet direkt ne llogarine e shitesit te mallit.
  • Pagesa e kredise behet me keste mujore ne nje dege Banke qe e zgjedh klienti.