keshilli_administrimit

Këshilli Administrues

Z. Elvin GURI (Kryetar)
Z. Steven GRUNERUD (Anëtar)
Z. Adrian KONI (Anëtar)

Drejtorët

Znj. Majlinda DEMKO (GJATA)  (Administratore e Përgjithshme)
Znj. Elda TORO  (Drejtore e Departamentit të Financës)
(Drejtor i Departamentit të Shitjes dhe Marketingut)
Z.   Hektor MALO (Drejtor i Departamentit të Teknologjisë  së Informacionit)