misioni_vlerat

Misioni dhe Vlerat

  • Vizioni:  Të jemi kompania kryesore e kredisë konsumatore në Shqipëri.
  • Misioni: Të financojmë nevojat dhe dëshirat e individëve dhe familjeve në                                Shqipëri,në një mënyrë të thjeshtë, transparente dhe të shpejtë.
  • Vlerat:    Kujdes-Pasion-Veprim.
  • Stili:       Kultura e diferencës dhe ndryshimit.