historiku

Historiku

Final sh.a është një institucion financiar jo bankar i specializuar në fushën e kredidhenies konsumatore. Final sh.a e ka filluar aktivitetin e saj në vitin 2009. Klientët e Final sh.a mund të përfitojnë produkte konsumi të kategorive të ndryshme si elektroshtëpiake, elektronike, mobilje si edhe kredidhenie per nevoja te ndryshme.

Final sh.a ka financuar mbi 15 000 klientë që prej fillimit
të aktivitetit të saj në vitin 2009.

  • Gusht 2009:    Final sh.a lidh 34 kontrata bashkëpunimi me dyqanet partnere.
  • Janar 2010:     Final sh.a është prezent në 7 qytete kryesore dhe 57 dyqane                                      pakice në Shqipëri.
  • Qershor 2011:Final sh.a fillon bashkëpunimin me dyqanet Neptun.

Aktualisht Final sh.a bashkëpunon me Neptun, Gotech dhe 200 partnerë të tjerë.
Final sh.a , ju do të gjeni një staf të përkushtuar dhe miqësor.